s
해군모집 REPUBLIC OF KOREA NAVY

채용공고

타이틀
'22-1차 해군 일반임기제군무원 최종 합격자 공고
글번호
221899
구분
공지
작성일
2022.03.23
글쓴이
장명수
조회수
1136

'22-1차 해군 일반임기제군무원 최종 합격자를 붙임과 같이 공고합니다.

 

 

 

 

 

                                  2022년 3월 23일

                                  해 군 참 모 총 장